கொரோனா உதவி கரங்கள்

கொரோனா உதவி கரங்கள்

 

உறவினர் கொரோனா மரணத்தால் இறந்து உடலை அடக்கம் செய்ய தவிப்போர் கீழ் காணும் எண்ணை உதவிக்கு அழைக்கலாம் : 

 

 

SDPI Head Office Chennai : 044 - 2523 0136 

SDPI Erode : 96292 67674

TMMK Chennai Head Quarters : 90955 85988

TMMK Coimbatore : (0422) 2260605

TMMK Erode : 73737 86786

TMMK Kovai : Trichy Office : 85089 80823

Kavindapadi, Erode Office : 83447 70404

 

 

தனிமை படுத்துதல் காரணமாக உணவுக்கு சிரம படுவோர் கீழ் காணும் என்னை அழைக்கவும் : 

Ismail bin Haneefa : 95666 10856

 

 

ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் மருத்துவ உதவிக்கு : 

 

SDPI Head Office Chennai : 044 - 2523 0136 

SDPI Erode : 96292 67674

TMMK Chennai Head Quarters : 90955 85988

TMMK Coimbatore : (0422) 2260605

TMMK Erode : 73737 86786

TMMK Kovai : Trichy Office : 85089 80823

Kavindapadi, Erode Office : 83447 70404

 

 

 

 

 

Back to blog